• Dvůr Prak
  • Scéna jako z Oty Pavla
  • Krušné hory
  • Stádlecký most